Biblioteka

Projekt Drzewo jest warte więcej niż jego drewno

Drzewa iglaste i owocowe w naszym szkolnym ogrodzie

koordynatorzy: mgr Karolina Domian, mgr Katarzyna Pawłowska, mgr Małgorzata Ślimak

W ramach projektu klasa 1e pod kierownictwem koordynatorów szkolnych zapoznała się z postacią Wangari Maathai – kobietą, która posadziła miliony drzew. Praca z książką, globusem, mapą , miała na celu rozbudzenie wśród uczniów postaw ekologicznych, skierowanie uwagi młodych ludzi na obowiązki związane z ochroną środowiska. Kolejnym etapem projektu było posadzenie drzewka iglastego na terenie naszej szkoły oraz objęcie go opieką. 

Klasy starsze naszej szkoły zaangażowały się w sadzenie drzewek owocowych. Dzięki temu, w naszym szkolnym ogrodzie rosną już różnorodne odmiany, w tym te dobrze znane, ale również te mniej popularne.

Dobry Kmiotek

Lipcówka Kolorowa

Kasztan jadalny

Orzech włoski.

 Projekt ,,Drzewo jest warte więcej niż jego drewno’’ jest dla naszej społeczności szkolnej inspiracją do dalszych działań dla przyrody! 


Światowy dzień kostki Rubika w bibliotece 


Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki

W dniach 02.01.2024r. – 31 .01.2024r. przeprowadzono w naszej szkole konkurs na najładniejszą zakładkę do książki. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Konkurs przeznaczony był dla klas pierwszych.  Celem konkursu było rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, odkrywanie przez dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia estetyki, doskonalenie sprawności manualnych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i świadomości poszanowania książek. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

 Wpłynęło wiele pięknych, ciekawych i twórczych prac, wykonanych w różnych technikach.

Wszystkim serdecznie gratulujemy! Uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.


Pasowanie na Czytelnika

Pasowanie na czytelnika jest  wydarzeniem, na które uczniowie pierwszych klas czekają  z utęsknieniem. To oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Wtedy zaczyna się niesamowita, czytelnicza przygoda dzieci, które mogą już same czytać.

Pierwszoklasiści zapoznali się z zasadami wypożyczeń oraz z wielką powagą wypowiedzieli słowa przysięgi. Na pamiątkę każde z nich otrzymało książkę „ Pierwsze abecadło’’ przekazaną przez Instytut Książki w ramach trwającej kampanii „Mała książka- wielki człowiek”, która wspiera czytelnictwo wśród dzieci.

Otrzymane książeczki są tak dobrane, aby rozwijały dziecięcą wyobraźnię, wzbogacały słownictwo i przede wszystkim rozbudziły u każdego pierwszaka pasję do czytania.

Życzymy wszystkim małym czytelnikom cudownych przygód z nowymi bohaterami książek.

Nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy


Konkurs recytatorski „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym”

9 października w bibliotece szkolnej odbył się etap szkolny konkursu recytatorskiego „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym”.

Adresaci: Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Organizator: Województwo Małopolskie – Departament Edukacji

Koordynator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Partnerzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Pedagogiczna Biblioteka w Tarnowie

Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Szkolny opiekun konkursu: p. Katarzyna Pawłowska

Komisja w składzie: p. Teresa Tomczyk – przewodnicząca, p. Aneta Rapacz,    p. Anna Karwalska, wyłoniła dwie finalistki, które przeszły do  kolejnego etapu konkursu.

Finalistki konkursu:

Kinga Bąk kl. 6d

Małgorzata Paluch kl. 6b

Gratulujemy!!!


Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 Maja obchodzony jest  Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Święto rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w którym organizowane są wydarzenia, konferencje naukowe, spotkania literackie czy konkursy czytelnicze. W tym roku Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem  „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!”.

Z tej okazji w naszej bibliotece szkolnej odbył się Literacki Bal Przebierańców.

W bibliotece powstał  również przytulny kącik czytelniczy dla dzieci, aby mogły na dłużej zatrzymać się , odpocząć, poczytać…


Kostka Rubika

Kostka Rubika trafiła do Polski w latach 80-tych i pomimo panującej aktualnie mody na bardziej nowoczesne zabawy, wciąż ma wielu fanów. Wśród nich, dużą liczbę stanowią najmłodsi gracze i to właśnie oni opowiadali o swojej pasji w bibliotece szkolnej.

A oto lista uczniów, którzy ułożyli Kostkę Rubika:

Filip Łabaziewicz kl. 5b czas 0.35 sek.

Filip Kleszcz kl.4b  czas 0,52 sek.

Jan Adamczyk kl. 5b czas 1,14 sek.

Tymofii Youriev kl.4c czas 1,16 sek.

Marek Jarosz kl.4c

Gabrysia Bobula kl.2d

Filip Dykas kl.4d

Patryk Jurek kl. 2b

Emilia Kucharska kl. 4b

Igor  Korzeniak kl. 7a

Daniel Szarpak kl. 7a

Oliwia Cebula kl. 2a

Adam Bielawski kl. 2a

Wojciech Nowiński kl. 4a

Patryk Szczepański kl. 4a

Kazimierz Wesołkin kl. 2d

Adam Kilian kl. 2d

Krystyna Kruczek kl. 2d

Lilianna Więckowska kl. 6a

Roman Plakhotniuk kl. 4a

Maciej Wszołek kl. 2d

Mateusz Kokoszka kl. 4d – jedna ścianka


Konkurs recytatorski

Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Wisławy Szymborskiej. Z tej okazji biblioteka szkolna razem z Panią Teresą Tomczyk zaprosiła do udziału w konkursie recytatorskim :

„Tuwim i Brzechwa dzieciom” dla klas 1-3 oraz
„Poezja Wisławy Szymborskiej” dla uczniów klas 4-8.
Cele konkursu:
•Popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima i Jana Brzechwy,
•Popularyzacja twórczości Wisławy Szymborskiej i kultury żywego słowa,
•Rozwijanie zdolności recytatorskich,
•Zainteresowanie uczniów poezją,
•Prezentacja umiejętności uczniów,
•Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
•Oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji i wystąpień publicznych,
•Popularyzacja kultury języka oraz czystej, poprawnej mowy polskiej,
•Rozwijanie wrażliwości na piękno poezji,
•Doskonalenie umiejętności recytatorskich,

Komisja dokonała oceny wg następujących kryteriów:
•Dobór tekstu,
•Interpretacja tekstu,
•Pamięciowe opanowanie tekstu,
•Dykcja i interpretacja utworu,
•Wyraz artystyczny – strój, gest sceniczny.

Nagrodzeni w przedziale klas 1-3

I miejsce Weronika Pizoń kl. 2a, Wojciech Łapa kl. 1d

II miejsce Aleksandra Bijata kl. 1f

III miejsce Patrycja Augustyn kl. 3d

Wyróżnienie Aleksandra Dąbrowska kl. 2a

Nagrodzeni w przedziale klas 4-8

I miejsce Pola Susuł kl. 6b

II miejsce Julia Michałowska kl. 4b

III miejsce Małgorzata Paluch kl. 5b, Oliwier Chmielewski kl. 6b, Anita Porębska kl. 6a

Gratulujemy!!!


Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów  do zabawy czytelniczej
„Randka w ciemno z książką”

We wtorek (14 lutego) w naszej bibliotece, na półkach ukryte były „walentynkowe” książki, oprawione w czerwony ozdobny papier

Wypożyczając taką książkę uczniowie nie  wiedzieli jak wygląda… i właśnie na tym polegała cała zabawa… Może właśnie po przeczytaniu, stwierdzimy, że to była najlepsza książka w naszym życiu i na dodatek „wybrała nas” na RANDCE W CIEMNO!


Pasowanie na Czytelnika, rok szkolny 2022/2023

Pasowanie na czytelnika jest  wydarzeniem na które uczniowie pierwszych klas czekają  z utęsknieniem. To oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Wtedy zaczyna się niesamowita, czytelnicza przygoda dzieci, które mogą już same czytać. 

W tym roku to ważne wydarzenie uświetnił występ uczniów z klas 4b i 6a przygotowując występ pt. ,,Kłótnia wróżek’’. Następnie pierwszoklasiści z wielką powagą wypowiedzieli słowa przysięgi. Na pamiątkę każde z nich otrzymało dyplom oraz książkę „ Pierwsze abecadło’’ przekazaną przez Instytut Książki w ramach trwającej kampanii „Mała książka- wielki człowiek”, która wspiera czytelnictwo wśród dzieci. Otrzymane książeczki są tak dobrane, aby rozwijały dziecięcą wyobraźnię, wzbogacały słownictwo i przede wszystkim rozbudziły u każdego pierwszaka pasję do czytania.

Życzymy wszystkim małym czytelnikom cudownych przygód z nowymi bohaterami książek.

Nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy


Domowe Hospicjum Królowej Apostołów w Krakowie

Domowe Hospicjum Królowej Apostołów w Krakowie Działa już 17-ty rok, w ciągłej opiece ma ponad 40 chorych, którym posługuje ponad 30 wolontariuszy, zespół medyczny (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy) oraz opiekun duchowy.

Opieka hospicjum polega na:
• całościowym wejrzeniu na problemy chorego, przede wszystkim na kontroli bólu oraz innych objawów, które obniżają jakość życia
• łagodzeniu problemów związanych ze sferą: psychiczną, duchową i socjalną
• pomocy rodzinom zarówno w trakcie trwania choroby jak i w okresie żałoby

W dniach 9-13 stycznia biblioteka szkolna wspólnie ze Szkolnym  Kołem Wolontariatu zorganizowała wśród uczniów zbiórkę środków pielęgnacyjnych.

Zebrane dary zostały przekazane do siedziby Domowego Hospicjum Królowej Apostołów  przy ul. Witosa 23 w Krakowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim,  którzy wsparli nas i przyłączyli się do naszej akcji.

Karolina Domian –  opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Katarzyna Pawłowska – bibliotekarz


Lekturki spod chmurki

Uczniowie klasy 3a biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Lekturki spod chmurki podróżowanie przez czytanie realizowanym przez bibliotekę szkolną oraz panią Ewelinę Kantorską, którego koordynatorem jest Pani Anna Karwalską. Celem projektu jest: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Klas 3a właśnie zakończyła moduł 1. Uczniowie poznali bohaterów lektury Sposób na Elfa Marcina Pałasza. Wykonaliśmy chmurkę Tosię i zaciekawieniem zanurzyliśmy się w przygody Elfa. Kiedy poznaliśmy historię głównego bohatera lektury, przystąpiliśmy do wykonania zadań. Uzupełniliśmy lekturnik, stworzyliśmy plakaty zachęcający innych do przeczytania tej lektury. Plakat wzbudził zainteresowanie wśród pozostałych rówieśników.  Klasa 3 wykonała również przepiękne lapbooki do lektury. Pracowaliśmy z mapą – poznaliśmy uroki Wrocławia. W czasie kolejnych spotkań udało nam się spakować walizkę do podróży, tym razem po Europie.


Świąteczne Kartki Dobroczynne

Nasza Szkoła wzięła  udział w kampanii charytatywnej „Świąteczne Karki Dobroczynne”.

Mały Samorząd wraz z biblioteką szkolną rozprowadzał karki świąteczne wraz z kopertą w cenie 3 zł.

Każda sprzedana kartka wspiera chore, niepełnosprawne dzieci –  podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda.

W ten sposób pomagając, chcemy  także wrócić do pięknego zwyczaju wysyłania tradycyjnych, świątecznych kartek.

Zebrana kwota 310,40 zł została przekazana Stowarzyszeniu Sursum Corda.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą szlachetną akcję!!!


Rozstrzygnięcie konkursu ,,Jestem twórcą komiksów’’

Konkurs skierowany był dla uczniów klas 1-8. Jego celem było rozwijanie aktywności twórczej dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ wpłynęło dużo pięknych prac, a każda z nich była wyjątkowa i niepowtarzalna, dlatego wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Oto lista nagrodzonych uczniów:

Nina Michalec kl.3b

Weronika Michalec kl. 3b

Kalina Misiewicz kl. 4b

Oliwia Cebula kl. 2a

Pola Kłeczek kl. 4b

Adam Bielawski kl. 2a

Helena Fiedeń kl. 1e

Blanka Rosiak kl. 2a

Krysia Kruczek kl. 2d

Stanisław Drzazga kl. 1b

Hanna Sadło-Krzyk kl. 1e

Maksymilian Baranowicz kl. 2c

Violetta Anistratenko kl. 3c

Iwo Wydziałkiewicz kl. 1f

Sofia Sira kl. 1e

Ewa Bessembe kl. 4c

Maja Gądek kl. 2c

Sebastian Hermiński kl. 3a

Palina Parmon kl. 2d

Izabela Bartos kl. 3d

Ignacy Dziewitek kl. 2d

Adam Wawruch kl. 2d

Tymon Żupa kl. 2d

Gabrysia Bobula kl. 2d

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział  w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału  w kolejnych edycjach konkursu.


Spotkanie autorskie z Angeliką Chrapkiewicz-Gądek

Klasy 4 a i 4d  wybrały się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z Panią Angeliką Chrapkiewicz – Gądek , autorką książki „Zdobądź swój szczyt. Uwierz w swoją siłę”.


       Czy można zdobywać szczyty, mimo rdzeniowego zaniku mięśni? Angelika Chrapkiewicz – Gądek udowadnia, że choroba w niczym nie przeszkadza, jeśli ma się odpowiednią motywację, determinację i dobrych ludzi wokół siebie. Wtedy można zdobywać szczyty, zarówno te górskie, dosłowne, jak i te w ujęciu metaforycznym, do których droga wytyczana jest przez los, marzenia i hart ducha.

Od 3. roku życia towarzyszy jej rdzeniowy zanik mięśni, ale choroba nie jest dla niej przeszkodą, aby wspinać się po górach, nurkować i spełniać marzenia. Napisała też książkę „Zdobądź swój szczyt. Uwierz w swoją siłę”. Jej historia pokazuje, że ograniczenia nie istnieją – są tylko w naszej wyobraźni.

       Podczas wystąpień motywacyjnych dzieli się z słuchaczami własnymi historiami i na ich podstawie pokazuje, jak wytrwałość i odpowiednie nastawienie pozwalają realizować cele/marzenia. Udowadnia, że każdy, nawet najbardziej śmiały pomysł, jest możliwy do zrealizowania. Przekonuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, co niejednokrotnie kończy się nowym spojrzeniem na przyszłość. Udowodnia, że wewnętrzna siła jest w nas samych, że życie jest pełne wyzwań i pięknych lekcji, z których warto wyciągać najcenniejsze wskazówki. Na autorskich wystąpieniach pomaga wzmocnić potencjał, wzbudzić motywację, zwiększyć pewność siebie i ukierunkować działania, by każdy osiągnął swój własny sukces. Dzieli się z słuchaczami własną historię po to, aby ich nieustannie inspirować i mobilizować do działania.

Spotkanie z Angeliką Chrapkiewicz-Gądek [kliknij]


Podziękowanie Prezydenta RP za udział w akcji Narodowe Czytanie.

Szkoła Podstawowa nr 14  po raz pierwszy  wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W tym roku czytaliśmy ,,Ballady i romanse’’ Adama Mickiewicza.

W ramach podsumowania akcji Kancelaria Prezydenta przysłała do Szkoły list Prezydenta Andrzeja Dudy z podziękowaniem za udział w jedenastej edycji tej akcji.

W liście czytamy ,,..Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zaangażowania, dzięki któremu Narodowe Czytanie znów sprawiło wiele radości i dowiodło, że klasyka polskiej literatury pozostaje dla nas wciąż żywa…’’

Do listu dołączono również okolicznościowe wydanie „Ballad i romansów”, które wzbogaci zbiory szkolnej biblioteki. Jeszcze raz dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie w tę piękną akcję i serdecznie zapraszamy do Narodowego Czytania 2023.


25  Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Tegoroczna, 25. odsłona Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie będzie inspirowana polskim romantyzmem. To właśnie do niego należy rok 2022, w którym przypada 200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, uważanych za początek romantyzmu w Polsce. Hasłem przyświecającym 25. odsłonie Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie jest cytat z dzieła Juliusza Słowackiego.


„Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba…”


Miłość, wolność, młodość, bunt przeciwko kanonom i konwencjom, rozkwit indywidualizmu, uznanie wyższości ducha nad materią, tajemniczość, fantastyka, wyobraźnia, pojmowanie natury jako żyjącej i czującej całości, nawiązania do ludowości – to romantyczne ideały, którym jesteśmy wierni nawet 200 lat później.

Na targach nie mogło  i nas zabraknąć. Uczniowie z klasy 6a pod opieką wychowawcy pani Teresy Tomczyk oraz bibliotekarki Katarzyny Pawłowskiej mieli okazję zapoznać się z najnowszą ofertą wydawniczą i kupić ulubione książki po okazyjnych cenach. Niektórzy spotkali na targach swoich ulubionych autorów i mogli zdobyć cenny autograf. 


Przerwa na czytanie

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprosiła uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. W poprzednim roku w akcji udział wzięło 1867 placówek z Polski i z 14 innych państw. Dodatkowo został ustanowiony niewyobrażalny rekord w liczbie osób czytających na przerwie i wyniósł on 377 TYSIĘCY 586 OSÓB.

W tym roku i nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do akcji Przerwy na czytanie.
We wtorek 25 października na wszystkich przerwach międzylekcyjnych cała społeczność szkoły  wzięła udziału w akcji.
Na każdym piętrze przygotowany został  kącik czytelniczy w którym uczniowie mogli skorzystać z przygotowanych na tę okazję książek i czasopism.

Do akcji włączyły się także klasy pierwsze oraz świetlice, gdzie książki czytane były na głos przez nauczycieli szkolnych.

 

Bibliotekarze szkolni

Samorząd uczniowski

Mały Samorząd

 


#CzytanieRządzi

 

Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast oraz Fundacja Powszechnego Czytania rozpoczynają pierwszą w Polsce kampanię samorządowców na rzecz czytelnictwa.

Kampania #CzytanieRządzi to pierwsze tak mocne zaangażowanie najwyższych władz samorządowych na rzecz upowszechniania czytania.

W zamyśle organizatorów kampania ma być zaczynem do wspólnego długofalowego wysiłku, rozmów, debat i pracy na rzecz poszerzenia grona czytających w Polsce. Zaproszeni są wszyscy: rodzice, dzieci, nauczyciele, bibliotekarze, samorządowcy, instytucje, firmy i organizacje pozarządowe.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego akcję:

https://metropolie.pl/artykul/czytanierzadzi-kampania-samorzadowcow-na-rzecz-czytelnictwa

Wśród miast uczestniczących w akcji jest również Kraków.

 

Do zobaczenia w bibliotece szkolnej!

Katarzyna Pawłowska

Anna Karwalska


,,Miejsca Sienkiewicza’’

Klasy 7A, 7B oraz 8B uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Zajęcia łączyły prezentację zawierającą anegdoty i ciekawostki z życia pisarza z praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi wyszukiwania książek na tematy związane z Sienkiewiczem. Uczniowie poznali polskiego noblistę poprzez miejsca, które odwiedził, dowiedzieli się, w jaki sposób pracował i jak wyglądał jego świat. Po quizie sprawdzającym znajomość życia i twórczości pisarza uczestnicy zajęć uczyli  się odszukiwać pozycje biblioteczne z zakresu historii literatury, historii i geografii Polski oraz świata.


„Czytamy z Sercem”

Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z Sercem” to  inicjatywa, która łączy w sobie obchody dwóch świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca.
     Celem akcji jest nie tylko promocja literatury i czytelnictwa, ale również poszerzanie wiedzy na temat budowy, funkcjonowania, chorób i symboliki serca, rozwijanie wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych, oraz propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego. 
      29 września cała społeczność szkoły  wzięła udział w akcji poprzez wysłuchanie tekstów czytanych poprzez radiowęzeł.

Organizatorzy  akcji – nauczyciele bibliotekarze


Akcja Narodowe Czytanie w SP nr 14

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza lekturą XI odsłony Narodowego Czytania

Wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie naszej szkoły rozpoczęli działania związane z promocją czytelnictwa. „Narodowe Czytanie” było doskonałą okazją, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej.  W tym roku 3 września odbyła się 11. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której Polacy w wielu miejscowościach w kraju i za granicą czytali „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w tym wydarzeniu, które  miało miejsce w dniu 2 września 2022. Uczniowie klas 1 –8 wysłuchali fragmentu listu Prezydenta Andrzeja Dudy skierowanego do uczestników akcji oraz obejrzeli krótki film, w których Para Prezydencka czytała fragmenty „Ballad i romansów”.

W tym roku postanowiliśmy postawić na słowo „czytanie”, podkreślić je i zaakcentować. Naszym celem było, aby uczniowie jak najpełniej mogli przeżyć treść czytanych przez nich słów. Uczniowie z klas 4 –  8 otrzymali wydrukowany tekst „Ballad i romansów” do wspólnego czytania na lekcjach języka polskiego.

Do naszej Akcji Narodowego Czytania zaprosiliśmy dyrektora naszej szkoły.  Dokładnie o godzinie 9.30 i 11.30 z głośników można było usłyszeć głos pana dyrektora  Piotra Zaraski czytającego balladę pt.: „Powrót taty”.
W ten sposób nasza szkoła dołączyła do pokaźnej liczby miejsc, które podjęły się uczestnictwa w „Narodowym Czytaniu”.

Dziękujemy za aktywny udział w Akcji Narodowe Czytanie wszystkim uczniom i nauczycielom, a także dyrekcji naszej szkoły.

Zgodnie z zapowiedzą Prezydenta RP lekturą, którą usłyszeć będzie można w kolejnym wydaniu Narodowego Czytania, w 2023 roku będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 

RATOWNICY CZYTELNICTWA

Katarzyna Pawłowska

Teresa Tomczyk

Anna Karwalska

Ewelina Kantorska


Podręczniki

W nowym roku szkolnym 2022/23 nauczycielki bibliotekarki przygotowały ok 5000 podręczników wraz z ćwiczeniami dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Życzymy powodzenia i samych sukcesów w nauce.


 

Spotkanie autorskie z Agnieszką Dąbrowską

17 maja   w  naszej szkole odbyło się spotkanie z autorką Agnieszką  Dąbrowską poświęcone jej najnowszej książce ,,Za duży na bajki’’ . W spotkaniu wzięły  udział wszystkie klasy 4-7. Wydarzenie zostało zorganizowane przez bibliotekę szkolną.


Biblioteka szkolna – dary

Biblioteka szkolna prężnie się rozwija i powiększa swój katalog nie tylko dzięki odgórnemu finansowaniu, ale także dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi bibliotekami, wydawnictwami, a także dzięki Państwa wsparciu.

Na ten moment otrzymaliśmy od naszych wspaniałych uczniów ok. 700 darów książkowych, które są skatalogowane – wpisane do księgozbioru bibliotecznego i z których można już korzystać. Są to lektury, bajeczki, książki popularnonaukowe, encyklopedie, słowniki. Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie i jeśli to możliwe o dalszą pomoc w budowaniu księgozbioru bibliotecznego z którego będą mogli korzystać nasi uczniowie.

Nowości wydawnicze oraz literaturę w języku ukraińskim dla naszych nowych uczniów otrzymaliśmy od wydawnictw Media Rodzina, Publicat, Papilon, Czerwony Konik, Zakamarki, Znak, Nowa Era.

Nawiązaliśmy także współpracę z Fundacją The Magic Coat – Magiczny Płaszcz z siedzibą w  Australii, która przekazała nam 80 książek dla uczniów z klas przygotowawczych.

Magiczny płaszcz – Tworzenie spokojnych, pewnych siebie i troskliwych dzieci | Magiczny płaszcz (themagiccoat.com)

Księgozbiór naszej biblioteki wsparły także Biblioteka Kraków, Biblioteka UJ, Biblioteka Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie. Z tych źródeł pozyskaliśmy ok. 1000 książek. Dziękujemy Radzie Rodziców, a w szczególności Panu Tomaszowi Rachwalskiemu za pomoc w transporcie nabytych pozycji.

W trosce o naszych czytelników staramy się tworzyć jak najciekawszy księgozbiór dostosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej!!!

Anna Karwalska

Katarzyna Pawłowska

 


Tydzień bibliotek

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.


Plecaki

Biblioteka szkolna nawiązała współpracę z Kołem Naukowym Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, której celem było pozyskanie wsparcia dla uczniów z Ukrainy uczących się w Oddziałach Przygotowawczych. Dzięki tej współpracy uczniowie otrzymali plecaki, w których znajdowały się  min. materiały plastyczne, bidony, śniadaniówki.

Cieszymy się, że mogliśmy pośredniczyć w tak szczytnym przedsięwzięciu oraz dziękujemy wolontariuszom z Koła Naukowego Amerykanistyki UJ za pomoc i hojne wsparcie naszych uczniów.

Katarzyna Pawłowska

Anna Karwalska


Wyniki Konkursu na najciekawszą recenzję książki

Miło nam poinformować o wynikach Konkursu na najciekawszą recenzję książki.
Zadaniem uczniów  było napisanie  recenzji dowolnie wybranej i przeczytanej książki.

Konkurs adresowany był do uczniów klas  4-7. 

Celem konkursu było :
Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży szkolnej.
Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.
Zdobywanie nowych umiejętności językowych.
Kształcenie umiejętności pisania krótkich wypowiedzi w języku polskim.


Konkurs zorganizowany był przez nauczycieli bibliotekarzy i polonistkę panią Teresę Tomczyk w ramach Zespołu Polonistów.

Wyniki ogłoszone przez komisję konkursową :


1 miejsce: Zosia Kozikowska kl. 5a za recenzję książki „Mikołajek”

2 miejsce: Hania Dyrda kl. 4 c za recenzję książki „Córka bajarza”

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.  Serdecznie gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konkursie.

 

Świąteczne Kartki Dobroczynne dla szkół

Mały Samorząd wraz z biblioteką szkolną przystąpił do   udziału w kampanii charytatywnej „Świąteczne Karki Dobroczynne” prowadzonej przez Stowarzyszenie Sursum Corda.  Uczniowie mogli zakupić kartkę świąteczną wraz z kopertą w cenie 3 zł.  

W tym roku, dochód ze  sprzedaży kartek przekazywany jest na  pomoc Uchodźcom, zasilając Fundusz Wsparcia Dzieci Uchodźców z Ukrainy, prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda. W ten sposób pomagając, chcemy także wrócić do pięknego zwyczaju wysyłania tradycyjnych, świątecznych kartek.


Wiosna już, a Wielkanoc tuż…tuż…

W naszej bibliotece zawitała już wiosna a Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Życzymy  naszym Czytelnikom oraz ich Rodzicom wielkanocnej radości, pokoju, budzenia się z wiosną marzeń i nadziei. Lektur i wzruszeń co życie odmieniają oraz pięknych chwil w codzienności.

Panie bibliotekarki

 


,, Najpiękniejsza zakładka do książki”

 Biblioteka szkolna w lutym 2022r. zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem:

,, Najpiękniejsza zakładka do książki”.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, odkrywanie przez dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego, doskonalenie sprawności manualnych oraz rozbudzanie świadomości poszanowania książek.

Uczniowie wykonywali prace dowolną techniką plastyczną. Zakładki  wykonane zostały różnymi technikami np.  rysunek, wyklejanie, wyszywanie, ozdabianie bibułą. Do biblioteki szkolnej spłynęło ponad 50 zakładek. Każda praca została nagrodzona drobnym upominkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

A oto najpiękniejsze zakładki wykonane w ramach konkursu:


Pasowanie na Czytelnika

Pasowanie na Czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Wtedy zaczyna się niesamowita, czytelnicza przygoda dzieci, które mogą już same czytać. Było to wydarzenie, na które uczniowie czekali z utęsknieniem. Dzieci zaznajomiły się z regulaminem biblioteki szkolnej oraz poznały szczegółowe zasady wypożyczania i zwrotu książek. Pierwszoklasiści z wielką powagą wypowiedzieli słowa przysięgi. Na pamiątkę każde z nich otrzymało dyplom oraz książkę „ Pierwsze abecadło’’ przekazaną przez Instytut Książki w ramach trwającej kampanii „Mała książka- wielki człowiek”, która wspiera czytelnictwo wśród dzieci. Otrzymane książeczki są tak dobrane, aby rozwijały dziecięcą wyobraźnię, wzbogacały słownictwo i przede wszystkim rozbudziły u każdego pierwszaka pasję do czytania.

Życzymy wszystkim małym czytelnikom cudownych przygód z nowymi bohaterami książek. Nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy


Szkolny konkurs BEZPIECZNI W SIECI

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-7 do udziału w szkolnym konkursie „Bezpieczni w sieci”.

  • Konkurs polega na przygotowaniu najciekawszych materiałów promujących bezpieczeństwo i kulturę w sieci (np. ulotka / plakat / prezentacja multimedialna)
  • W tym roku hasło akcji brzmi: „Działajmy razem!”.
  • Udział w konkursie mogą brać uczniowie indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych.
  • Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Najlepsze materiały zostaną wykorzystane do promocji bezpieczeństwa w sieci na terenie naszej szkoły.
  • Prace konkursowe prosimy podpisywać i oddawać do nauczyciela informatyki do dnia 28.02.2022.

Ratownicy czytelnictwa

Nasz Szkoła przystąpiła do projektu Ratownicy czytelnictwa zainicjowanego  przez Fundację Powszechnego Czytania. Ratownicy czytelnictwa, to wspólnota edukatorów-liderów, którzy pracują razem, wspierając się wzajemnie, na rzecz upowszechnienia czytania wśród dzieci. Wizją pomysłodawców akcji jest, by uczniowie i nauczyciele rozwijali się wszechstronnie, troszczyli się o siebie nawzajem, dbali o otaczający świat, potrafili rozmawiać ze sobą rozumiejąc się i szanując wzajemnie. Czytanie książek buduje takie społeczności.

JAK CZYTAĆ Z DZIECKIEM?


Konkurs Pięknego Czytania

Miło nam poinformować o wynikach Konkursu Pięknego Czytania ,,W zaczarowanym świecie książek’’. Celem konkursu było zachęcenie do czytania, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa, przybliżenie literatury dziecięcej, nauka rywalizacji w przyjemnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy otrzymali  dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Konkurs zorganizowany przez bibliotekarzy szkolnych oraz polonistkę Panią Teresę Tomczyk w ramach Zespołu Polonistów.

Laureaci klas 1-3

I miejsce Bartosz Tajnert  kl.2c

II miejsce Karolina Misiewicz kl.3b  i  Lena Jastrząb kl.3b

III miejsce Kacper Pietruszka kl.1c

Laureaci  klas 4-7

I miejsce Julia Dziubina kl.4d

II miejsce Paweł Żmudzki kl.4d

III miejsce Serogina Valeriia kl.7b

Laureaci wyłonieni w klasie 1b

I miejsce Nina Furtek

II miejsce Julia Tokarz

III miejsce Leon Olszewski

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział!


Życzą nauczyciele bibliotekarze Anna Karwalska i Katarzyna Pawłowska

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Ubierz się w książkę, czyli konkurs na Sleeveface”

Komisja Konkursowa nagrodziła najlepsze prace

I miejsce: Julia Grzybczyk klasa 7b

II miejsce: Magdalena Święch klasa 4b

III miejsce: Kacper Bugała klasa 4c

Gratulujemy!

Katarzyna Pawłowska, Anna Karwalska, Sylwia Łapcik


Aktywna promocja czytelnictwa

Uczniowie klasy 2c, którzy fascynują się piłką nożną oraz literaturą, napisali z własnej inicjatywy książkę. Książeczka opowiada o zmaganiach  piłkarskich i  jest ładnie ilustrowana. Gratulujemy ciekawych pomysłów, chęci i zapału, aby właśnie w taki sposób spędzać wolny czas.

Czekamy na kolejne książeczki, które jak wiemy już się piszą 🙂


Cyberbezpieczeństwo – warsztaty w Artetece

Kolejne spotkanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, tym razem w formie zdalnej. Uczniowie klasy 5a odbyli wirtualny spacer po Artetece, zapoznali się z zagrożeniami w Internecie, dowiedzieli się jak dbać o bezpieczeństwo w sieci. Spotkanie zorganizowane przez bibliotekę szkolną i nauczyciela informatyki.

 


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania nauczyciele klas 1-3 we współpracy z biblioteką szkolną zorganizowali obchody tego ważnego święta, czytając w klasach na głos fragmenty literatury dziecięcej.


IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

Nasza Szkoła dzięki wsparciu Rady Rodziców przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ, której celem jest zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie. W poprzednich edycjach kampanii wzięło udział kilka tysięcy szkół z Polski i zagranicy, których uczniowie wysłali ponad 2 miliony kartek do swoich bliskich oraz osób samotnych i potrzebujących.

DLACZEGO WYSYŁANIE KARTEK JEST WAŻNE:

Sprawiają ogromną najszczerszą radość dla odbiorcy.
To szansa by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy do osób najbliższych. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem gdy na nie spoglądamy.
Napisane kartki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować. Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi – możemy tworzyć je w każdym miejscu, o każdej porze, angażując bliskich.
Poprzez własnoręczne skreślenie kilku słów podkreślamy wyjątkowość osób do których wysłaliśmy kartkę świąteczną.
Stanowią formę integracji wszystkich członków rodziny.
To dobra okazja, by uwolnić kreatywność i pomysłowość, poprawić bądź nabyć nowe umiejętności manualne.
To naprawdę łatwe i fajne.

 


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych październik 2021 r.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek klasy 2a i 6a świętowały  wizytą w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Arteteka to nowoczesna przestrzeń, gdzie czytelnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania, tworzyć własne projekty. Czytelnicy znajdą tam kolekcję filmów, książki i czasopisma, gry planszowe, bogatą ofertę płyt, zbiory komiksu, pianino cyfrowe, PlayStation 3 i 4,  i wiele innych.

 


Akcja „Podziel się książką”

 


Spotkanie autorskie z pisarzem Panem Arturem Jasińskim

 


Spotkanie autorskie z pisarką Panią Ewą Stadtmuller

We wrześniu biblioteka szkolna i klasy 2 miały  przyjemność gościć  znaną i lubianą krakowską pisarkę panią Ewę Stadtmuller. Uczniowie zapoznali się z procesem powstawania książki, przypomnieli sobie znane krakowskie legendy. Każdy miał możliwość zakupu książeczki z autografem.


Regulamin biblioteki i czytelni w SP 14 w Krakowie

Regulamin podręczników

Zał. nr 1a

Zał. nr 1b

Zał. nr 2