Grono pedagogiczne

Dyrektor – Piotr Zaraska

Zastępca Dyrektora – Iwona Nosek

Zastępca Dyrektora – Aneta Pawlak

 

Wychowawcy klas:

1A – Kapałka Katarzyna

1B – Ożóg Aneta

1C –Tylek-Żaba Alicja

1D – Góra Angelika

1E –Ziołowicz Aneta

1F – Piwowarska Agnieszka

2A – Rak Jadwiga

2B – Tylka Monika

2C – Nowak Beata

2D – Barycz Patrycja

3A – Kantorska Ewelina

3B – Grzesica Anna

3C – Domian Karolina

3D – Powęska Patrycja

4A – Malik Małgorzata

4B – Pawlarczyk Regina

4C – Głąb Marcin

4D – Bieniek Klaudia

5A – Petryniak Magdalena

5B – Rapacz Aneta

5C – Muzyk Aleksander

5D – Rosołek Renata

6A – Tomczyk Teresa

6B – Ślimak Małgorzata

6C – Pogwizd Łukasz

7A – Budzowska Marta

7B – Borowa Ewa

8A – Bubula Grażyna

8B – Kozłowska Katarzyna

Nauczyciele języka polskiego:

Kozłowska Katarzyna

Rapacz Aneta

Tomczyk Teresa

Margas Aleksandra

Mucha Katarzyna

Huet Beata

Kantorska Ewelina

Nauczyciele matematyki:

Nosek Iwona

Bubula Grażyna

Krawczyk Grażyna

Malik Małgorzata

Sławińska Monika

Nauczyciele języka angielskiego:

Bieniek Klaudia

Petryniak Magdalena

Warchał Agnieszka

Andzlik Agata

Nauczyciel historii:

Rosołek Renata

Nauczyciel przyrody i biologii:

Ślimak Małgorzata

Sławińska Monika

Nauczyciel geografii:

Pogwizd Łukasz

Nauczyciel języka niemieckiego:

Sulima Marzena

Nauczyciel fizyki:

Karatnik Anna

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

Krawczyk Grażyna

Nauczyciel chemii:

Sławińska Monika

Nauczyciel techniki i informatyki:

Łapcik Sylwia

Kolasińska Ewa

Nauczyciele muzyki:

Głąb Marcin

Pawlarczyk Regina

Nauczyciel plastyki:

Kolasińska Ewa

Nauczyciel WOS:

Pogwizd Łukasz

Nauczyciel edb:

Barycz Patrycja

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Budzowska Marta

Muzyk Aleksander

Borowa Ewa

Drewnowska Sylwia

Nauczyciele religii:

Krzewina Klaudia

Ks. Skwarek Bartłomiej

Bujakowska Sylwia

Nauczyciel WDŻWR:

Góra Angelika

Nauczyciele biblioteki:

Pawłowska Katarzyna

Karwalska Anna

Nauczyciele świetlicy:

Piszczek-Lubaś Joanna

Drewnowska Sylwia

Polak Aleksandra

Głąb Marcin

Pawlarczyk Regina

Karwalska Anna

Mucha Katarzyna

Margas Aleksandra

Staszczyk Wiesław

Stelmaszczyk Anna

Wieczorek-Górz Katarzyna

Strojna Dorota

Zięba Marzena

Pedagodzy:

Lewak Anna

Michałkiewicz Kamila

Sobczak Paulina

Pedagog specjalny:

Mirocha Anna

Psycholog:

Kuźma Katarzyna

Logopeda:

Bała Dorota

Terapeuta pedagogiczny:

Michałkiewicz Kamila

Nauczyciele wspomagający:

Jakubaszek Julita

Kęska Sylwia

Wypyska Teresa