Grono pedagogiczne

Dyrektor – Piotr Zaraska
Zastępca Dyrektora – Iwona Nosek

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/22

1A – Rak Jadwiga
1B – Tylka Monika
1C – Nowak Beata
1D – Barycz Patrycja
2A – Kantorska Ewelina
2B – Grzesica Anna
2C – Domian Karolina
2D – Powęska Patrycja
3A – Tylek-Żaba Alicja
3B – Pawlak Aneta
3C – Kapałka Katarzyna
3D – Stanisławska Joanna
4A – Petryniak Magdalena
4B – Bojdo Paulina
4C – Rejek Adam
4D – Rosołek Renata
5A – Tomczyk Teresa
5B – Ślimak Małgorzata
5C – Pogwizd Łukasz
6A – Budzowska Marta
7A – Bubula Grażyna
7B – Kozłowska Katarzyna

Nauczyciele języka polskiego:
Bojdo Paulina
Kozłowska Katarzyna
Tomczyk Teresa

Nauczyciele matematyki:
Bubula Grażyna
Krawczyk Grażyna
Nosek Iwona

Nauczyciele języka angielskiego:
Bieniek Klaudia
Petryniak Magdalena
Warchał Agnieszka

Nauczyciel historii:
Rosołek Renata

Nauczyciel przyrody i biologii:
Ślimak Małgorzata

Nauczyciel geografii:
Pogwizd Łukasz

Nauczyciel języka niemieckiego:
Sulima Marzena

Nauczyciel fizyki i doradztwa zawodowego:
Krawczyk Grażyna

Nauczyciel chemii:
Wałęga Monika

Nauczyciel techniki i informatyki:
Łapcik Sylwia

Nauczyciele muzyki:
Głąb Marcin
Pawlarczyk Regina

Nauczyciel plastyki:
Kolasińska Ewa

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Budzowska Marta
Rejek Adam

Nauczyciele religii:
Krzewina Klaudia
Ks. Skwarek Bartłomiej

Nauczyciel WDŻWR:
Stanisławska Joanna

Nauczyciele biblioteki:
Pawłowska Katarzyna
Karwalska Anna

Nauczyciele świetlicy:
Bojdo Paulina
Bujakowska Sylwia
Głąb Marcin
Karwalska Anna
Michałkiewicz Kamila
Mucha Katarzyna
Ożóg Aneta
Pawlarczyk Regina
Piszczek-Lubaś Joanna
Pogwizd Łukasz
Rapacz Aneta
Ziołowicz Aneta
Rezner Magdalena

Pedagodzy:
Bindulska Emilia
Lewak Anna

Logopeda:
Bała Dorota

Terapeuta pedagogiczny:
Michałkiewicz Kamila

Nauczyciele wspomagający:
Jakubaszek Julita
Madej Karolina
Wypyska Teresa