Grono pedagogiczne

Dyrektor – Piotr Zaraska

Zastępca Dyrektora – Iwona Nosek

Zastępca Dyrektora – Aneta Pawlak

 

Wychowawcy klas:

1A – Kapałka    Katarzyna

1B – Ożóg   Aneta

1C –Tylek-Żaba   Alicja

1D – Góra Angelika

1E –Ziołowicz     Aneta

1F – …

2A – Rak  Jadwiga

2B – Tylka  Monika

2C – Nowak    Beata

2D – Barycz    Patrycja

3A – Kantorska  Ewelina

3B – Grzesica Anna

3C – Domian   Karolina

3D – Powęska  Patrycja

4A – Malik  Małgorzata

4B – Pawlarczyk Regina

4C – Głąb  Marcin

4D – Bieniek  Klaudia

5A – Petryniak  Magdalena

5B – Rapacz   Aneta

5C – Muzyk    Aleksander

5D – Rosołek     Renata

6A – Tomczyk  Teresa

6B – Ślimak    Małgorzata

6C – Pogwizd Łukasz

7A – Budzowska      Marta

7B – Borowa    Ewa

8A – Bubula     Grażyna

8B – Kozłowska   Katarzyna

Nauczyciele języka polskiego:

Kozłowska Katarzyna

Rapacz Aneta

Tomczyk Teresa

Margas Aleksandra

Mucha Katarzyna

Nauczyciele matematyki:

Nosek Iwona

Bubula Grażyna

Krawczyk Grażyna

Malik Małgorzata

Sławińska Monika

Nauczyciele języka angielskiego:

Bieniek Klaudia

Petryniak Magdalena

Warchał Agnieszka

Andzlik Agata

Nauczyciel historii:

Rosołek Renata

Nauczyciel przyrody i biologii:

Ślimak Małgorzata

Sławińska Monika

Nauczyciel geografii:

Pogwizd Łukasz

Nauczyciel języka niemieckiego:

Sulima Marzena

Nauczyciel fizyki:

Karatnik Anna

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

Krawczyk Grażyna

Nauczyciel chemii:

Sławińska Monika

Nauczyciel techniki i informatyki:

Łapcik Sylwia

Kolasińska Ewa

Nauczyciele muzyki:

Głąb Marcin

Pawlarczyk Regina

Nauczyciel plastyki:

Kolasińska Ewa

Nauczyciel WOS:

Pogwizd Łukasz

Nauczyciel edb:

Barycz Patrycja

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Budzowska Marta

Muzyk Aleksander

Borowa Ewa

Drewnowska Sylwia

Nauczyciele religii:

Krzewina Klaudia

Ks. Skwarek Bartłomiej

Bujakowska Sylwia

Nauczyciel WDŻWR:

Góra Angelika

Nauczyciele biblioteki:

Pawłowska Katarzyna

Karwalska Anna

Nauczyciele świetlicy:

Piszczek-Lubaś  Joanna

Drewnowska Sylwia

Polak Aleksandra

Głąb Marcin

Pawlarczyk Regina

Karwalska Anna

Mucha Katarzyna

Margas Aleksandra

Staszczyk Wiesław

Stelmaszczyk Anna

Wieczorek-Górz  Katarzyna

Strojna Dorota

Zięba Marzena

Pedagodzy:

Lewak Anna

Michałkiewicz Kamila

Sobczak Paulina

Logopeda:

Bała Dorota

Terapeuta pedagogiczny:

Michałkiewicz   Kamila

Nauczyciele wspomagający:

Jakubaszek Julita
Sylwia Kęska
Wypyska Teresa