Rada Rodziców

 

 

przewodniczący

Dariusz Misiorowski

zastępca przewodniczącego

Izabela Jaskuła

sekretarz

Justyna Bazan

skarbnik

Marta Tarabuła-Fiertak