Dzienne archiwum: 28 marca, 2023

Wodociągi Krakowskie warsztaty „Kropelka”

23.03.2023 r., w tym dniu klasa 3 d była z wizytą w Wodociągach Miasta Krakowa. Uczniowie poznali obieg wody w przyrodzie, zależności ekosystemów i wpływ działalności człowieka na zasoby naturalne, uczyły się też postaw...

Światowy Dzień Wody

Uczniowie Klasy 3 d 22.03.2023 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Wody wybrali się na spektakl teatralny organizowany w Forcie Borek. Uczniowie mogli w inny sposób niż siedzenie w ławkach szkolnych nauczyć się jak...

Pierwszy Dzień Wiosny

Klasa 3 d przywitała Pierwszy Dzień Wiosny wizytą w Leroy Merlin na warsztatach ekologiczno – ogrodniczych „Dzieciaki Sadzeniaki”. Uczniowie mieli możliwość nauczyć się jak sadzić rośliny doniczkowe. Po prezentacji o ekologii i roślinach, dzieciaki sięgnęły...

Dni otwarte ZSZ HTS

Zespół Szkół Zawodowych HTS w Krakowie jest to szkoła, która ustawicznie modernizuje kształcenie oraz unowocześnia bazę dydaktyczną. Kształcimy młodzież w poszukiwanych na rynku pracy zawodach i kierunkach, zarówno w technikum, liceum ogólnokształcącym,  jak i...