Wycieczka klasy 2d do Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”

Dnia 20.04.2023 r. klasa 2 d udała się na wycieczkę  do Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”. Uczniowie odbyli warsztaty na temat efektu cieplarnianego, skutków zmiany klimatu oraz ochrony planety. Zajęcia odbywały się z podziałem na grupy, z pomocą plansz edukacyjnych, gry memory oraz filmu edukacyjnego. Na koniec  warsztatów odbyło się podsumowanie oraz utrwalenie wiadomości.