Ślubowanie klas 1 i 2

Czwartek 14 października 2021 r., był niezwykłym dniem dla pierwszoklasistów i drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Krakowie. Tego dnia odbyło się pasowanie na ucznia.

W podniosłej atmosferze, uczniowie klas pierwszych i drugich  ślubowali być dobrymi uczniami
i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor Piotr Zaraska  dokonał symbolicznego pasowania na ucznia naszej szkoły, wypowiadając zdanie: ”Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 14 w Krakowie ” i dotykał ołówkiem, ramiona swoich podopiecznych.

Zwieńczeniem aktu pasowania było wręczenie przez Panią Dyrektor Iwonę Nosek pamiątkowych dyplomów.

 Uczniowie  klas pierwszych  i drugich recytowali wiersze, śpiewali piosenki i wykonali krótkie układy taneczne przed rodzicami, nauczycielami i zaproszonym gościem Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa Panem Rafałem Komarewiczem.