Pasowania na ucznia w SP 14

Dnia 13 października 2023r. w naszej szkole odbyła się uroczystość  pasowania na ucznia. To był wyjątkowy dzień nie tylko dla uczniów klas pierwszych,  ale i dla ich rodziców oraz  całej szkolnej społeczności.

Uczniowie z klas pierwszych zaprezentowały program artystyczny. Wspólnie śpiewali piosenkę, recytowali wiersze. Odświętnie ubrani ślubowali, że będą dobrymi uczniami, będą szanować kolegów, rodziców i nauczycieli oraz kochać i czcić swoją Ojczyznę. Mamy nadzieję, że tekst ślubowania będą pamiętać nie tylko w dniu uroczystości.

Po ślubowaniu  Dyrekcja  dokonała aktu pasowania  dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej numer 14 w Krakowie. Najbardziej dzieci przeżywały dotknięcie wielkim ołówkiem.

Na zakończenie uroczystości wszyscy pierwszoklasiści  udali się do klas, otrzymali tam pamiątkowe dyplomy od wychowawców.  Następnie wspólnie uczcili ten dzień słodkim poczęstunkiem.

To był wspaniały dzień!