Nauczyciel blisko przyrody

Nasza szkoła w ramach kursu „Nauczyciel bliski przyrodzie” zdobyła wiele ciekawych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w terenie oraz w czasie lekcji przyrodniczych. 

Między innymi lornetkę, kompasy, lupy do obserwacji, pojemnik na owady, zestaw skał i minerałów, okazy motyli, mapę geologiczną Polski, mapę świata 3D, piłkę z konturami kontynentów, termometr Galileusza, moździerze, Układ Słoneczny magnetyczne modele oraz model tułowia ludzkiego. 

 
Celem kursu jest upowszechnienie metod pracy z dziećmi, wykorzystujących kontakt z przyrodą, jako czynnik sprzyjający rozwojowi oraz edukacji. Wiele zagadnień z podstawy programowej można z powodzeniem zrealizować w terenie. Coraz więcej badań naukowych wskazuje, że dzieci uczą się szybciej, jeśli ich nauka opiera się o bezpośrednie odniesienia do przyrody, o doświadczanie przyrody.