Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny dla dzieci i młodzieży ECO z EURECĄ

Politechnika Śląska zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży ECO z EURECĄ.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać zdjęcie znajdujących się w najbliższym otoczeniu – w domu, szkole, na podwórku – rozwiązań ekologicznych, a następnie przesłać je na adres mailowy Eureca-Pro@polsl.pl do 15 listopada 2021 roku.

Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach Projektu ERASMUS+ EURECA-PRO.

Więcej informacji na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce: Konkursy i olimpiady

https://kuratorium.krakow.pl/miedzynarodowy-konkurs-fotograficzny-dla-dzieci-i-mlodziezy-eco-z-eureca/