Laureatka (j. angielski) i dwoje finalistów (j. angielski i geografia)

Valeria Serogina z klasy 8B została laureatką w Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

Ocena klasyfikacyjna
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych.
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.

Wiktoria Kowalska z klasy 8A  i Piotr Badura z 8B uzyskali tytuł finalisty (odpowiednio z języka angielskiego i geografii).

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych za uzyskanie w konkursie przedmiotowym o zasięgu wojewódzkim:
jednego tytułu finalisty – przyznaje się 7 punktów.

Magdalena Petryniak
Łukasz Pogwizd