INFORMACJE

06.07.23 r. od godz. 09.00 do 14.00 w sekretariacie szkolnym można odebrać zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Przez okres wakacyjny sekretariat szkolny pracuje we wtorki i piątki od godz. 09.00 do 13.00.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 odbędzie się dnia 04.09.23 r. Harmonogram będzie podany w terminie późniejszym.

Spotkania z rodzicami (również przyszłych klas pierwszych) odbędą się na początku września według harmonogramu podanego później.

Przyjmowanie wniosków zapisu do świetlicy szkolnej (druki do pobrania na stronie internetowej szkoły) odbędzie się w dniach 31.08.23 r. i 01.09.23 r. w godz. od 16.00 do 18.00.