Gra miejska

20  kwietnia klasy V i VI wzięły udział w   grze miejskiej pod nazwą „KRAKÓW – MIASTO PEŁNE SKARBÓW”. W tym roku gra ma wyjątkowe przesłanie nawiązujące do przypadających w roku 2023: 45 rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 5 rocznicy wpisania tradycji krakowskiego szopkarstwa na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Każda drużyna  miała 4 godziny na pokonanie całej trasy (od Kleparza aż do Wzgórza Wawelskiego), na której czekały  zagadki, ciekawostki  oraz możliwość poszukiwania krakowskich skarbów .