ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEKO – 21.06.24 

Harmonogram

Godzina 8:30  – Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 1-3 na hali sportowej.

Godzina 9:30 – Spotkanie w salach z wychowawcą:
klasa 1A – sala nr 105 (I piętro)
klasa 1B – sala nr 007 (parter)
klasa 1C – sala nr 103 (I piętro)
klasa 1D – sala nr 006 (parter)
klasa 1E – sala nr 104 (I piętro)
klasa 1F – sala nr 005 (parter)

klasa 2A – sala nr 111 (I piętro)
klasa 2B – sala nr 106 (I piętro)
klasa 2C – sala nr 112 (I piętro)
klasa 2D – sala nr 116 (I piętro)
klasa 2E – sala nr 102 (I piętro)
klasa 2F – sala nr 109 (I piętro)

klasa 3A – sala nr 203 (II piętro)
klasa 3B – sala nr 204 (I piętro)
klasa 3C – sala nr 218 (II piętro)
klasa 3D – sala nr 205 (II piętro)


Godzina 10:00  – Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 4-8 na hali sportowej / pożegnanie klas 8.

Godzina 11:00 – Spotkanie w salach z wychowawcą:
klasa 4A – sala nr 104 (I piętro)
klasa 4B – sala nr 105 (I piętro)
klasa 4C – sala nr 106 (I piętro)
klasa 4D – sala nr 109 (I piętro)
klasa 4E – sala nr 110b (I piętro)

klasa 5A – sala nr 111 (II piętro)
klasa 5B – sala nr 116(II piętro)
klasa 5C – sala nr 102 (I piętro)
klasa 5D – sala nr 112 (II piętro)

klasa 6A – sala nr 206 (II piętro)
klasa 6B – sala nr 203 (II piętro)
klasa 6C – sala nr 209 (II piętro)
klasa 6D – sala nr 207 (II piętro)
klasa 6E – sala nr 212 (II piętro)

klasa 7A – sala nr 204 (II piętro)
klasa 7B – sala nr 208 (II piętro)
klasa 7C – sala nr 213 (II piętro)
klasa 7D – sala nr 214 (II piętro)

klasa 8A – sala nr 205 (II piętro)
klasa 8B – sala nr 218 (II piętro)