Miesięczne Archiwum: wrzesień 2021

zdjęcie z dokumentu

Uroczyste otwarcie szkoły 01.09.2021

W dniu 18 lutego 2021 roku Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę w sprawie
założenia Szkoły Podstawowej nr 14 W Krakowie zlokalizowanej przy ul. Profesora
Wojciecha Marii Bartla 29.