Spotkanie z Pierwszoklasistami – rok szkolny 2022/2023

 

W dniu 09 czerwca 2022 r. zapraszamy do szkoły Rodziców i uczniów, którzy rozpoczną naukę od 01 września 2022 roku w klasach pierwszych. Spotkanie odbędzie się w patio szkoły, a w razie niesprzyjającej aury – na sali gimnastycznej. Podczas spotkania będą obecni nauczyciele, którzy przejmą wychowawstwa w klasach pierwszych. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.15.

Ze względu na przewidywane opady deszczu Festyn Rodzinny zostaje przeniesiony na wrzesień!

Ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych nie przewidujemy zwiedzania szkoły.
Informuję jednocześnie, że brama wjazdowa na teren szkoły będzie otwarta.

Z poważaniem Dyrektor Szkoły Piotr Zaraska