Spotkania ze strażą pożarną

W miniony wtorek 17.01.23 r., w ramach zajęć odbyło się niezwykłe spotkanie ze strażakami, którzy przeprowadzili lekcję na temat bezpieczeństwa w czasie ferii oraz prawidłowego postępowania w czasie pożaru.
Podczas prezentacji opowiadali nam o sposobach unikania zaprószenia ognia i czadu, a także rozpoznawania sygnałów zagrożenia życia i zdrowia.
Przypomnieliśmy sobie w jaki sposób dokonać zgłoszenia niebezpieczeństwa poprzez numery alarmowe, a także jak tworzy się korytarz życia.
Przedstawiciele Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Krakowie zapoznali nas z filmem instruktażowym pt. Pożar – nie warto ryzykować!, jednocześnie prosili nas, abyśmy udostępnili link naszym bliskim: https://liblink.pl/G69Jh7SCUd

Prosimy – obejrzyjcie to!

Na zakończenie zaprezentowano nam model domu, w którym znajdowały się wyraźnie zaznaczone potencjalne miejsca zaprószenia ognia, a także symulację rozprzestrzeniania się czadu i ognia.  Jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość spotkania z czynnymi strażakami, którzy wiele set razy wyjeżdżają na krakowskie ulice, by zapobiegać, gasić i ratować mieszkańców miasta i okolic.

– Uczniowie SP14