ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 odbędzie się 01 września 2022 r.

Minister Zdrowia poinformował, że apogeum letniej fali COVID-19 spodziewane jest w drugiej połowie sierpnia. W związku z tym nie będziemy rozpoczynać roku szkolnego wspólnym spotkaniem w sali gimnastycznej tylko według zamieszczonego poniżej harmonogramu uczniowie i chętni rodzice (dla bezpieczeństwa prosimy o przybycie tylko jednego rodzica lub opiekuna do jednego dziecka) spotkają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych. Organizacyjnie w dotarciu do sal lekcyjnych będzie pomagał personel administracyjny.
Informujemy, że listy z podziałem klas pierwszych na oddziały są wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły.

Rozpoczęcie o godzinie 8.30

klasa 2A – sala nr 103 (I piętro)
klasa 2B – sala nr 05 (parter)
klasa 2C – sala nr 102 (I piętro)
klasa 2D – sala nr 06 (parter)
klasa 3A – sala nr 104 (I piętro)
klasa 3B – sala nr 105 (I piętro)
klasa 3C – sala nr 106 (I piętro)
klasa 3D – sala nr 109 (I piętro)
klasa 4A – sala nr 111 (I piętro)
klasa 4B – sala nr 110A (I piętro)
klasa 4C – sala nr 116 (I piętro)
klasa 4D – sala nr 112 (I piętro)

Rozpoczęcie o godzinie 9.30

klasa 5A – sala nr 205 (II piętro)
klasa 5B – sala nr 206 (II piętro)
klasa 5C – sala nr 212 (II piętro)
klasa 5D – sala nr 207 (II piętro)
klasa 6A – sala nr 204 (II piętro)
klasa 6B – sala nr 208 (II piętro)
klasa 6C – sala nr 213 (II piętro)
klasa 7A – sala nr 214 (II piętro)
klasa 7B – sala nr 203 (II piętro)
klasa 8A – sala nr 209 (II piętro)
klasa 8B – sala nr 218 (II piętro)

Rozpoczęcie o godzinie 10.30

klasa 1A – sala nr 05 (parter)
klasa 1B – sala nr 102 (I piętro)
klasa 1C – sala nr 06 (parter)
klasa 1D – sala nr 103 (I piętro)
klasa 1E – sala nr 07 (parter)
klasa 1F – sala nr 104 (I piętro)

oddział przygotowawczy 4-6 – sala nr 111

oddział przygotowawczy 7-8 – sala nr 110B

Informujemy, że ubrania, które nie zostały odebrane w ubiegłym roku szkolnym będą ostatni raz wystawione w dniach 01, 02 września 2022 r. w pomieszczeniu na parterze obok gabinetu pani pielęgniarki. To tym terminie zostaną usunięte.