Nowa publikacja z matematyki

Polecamy najnowsza publikacje ćwiczeń z matematyki dla klasy VI opracowanych przez Panią Grażynę Bubula nauczycielkę matematyki w naszej szkole.

Matematyka jest królową wszystkich nauk […].
(Jan Śniadecki)
 
To fundament innych dyscyplin i towarzysz codzienności. Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka.
(Hugo Steinhaus)
 
Jej rozumienie stanowi o wielkości człowieka.
 
Szeroki zestaw ćwiczeń opracowano zgodnie z podstawą programową i ułożono według zasady stopniowania trudności. Zadania dobrano tak, aby kłaść w nich nacisk na praktyczne zastosowanie przerabianych treści.
Polecamy!!